Acil Kod Sistemi

ZKR ürün ailesi IP tabanlı kablolu Versatile ve Comfort hemşire çağrı sistemi, Kablosuz Air Plus sistemlerinin çalışmasını denetleyen, ZKR arayüzü ile raporlama imkanı sağlayan, hastanede bulunan HBYS ve diğer sistemler ile entegrasyona müsait yapıya sahip bir Linux tabanlı hastane sunucu ile çalışır.

Acil Kod Sistemi

Acil kod sistemi için gerekli hastane uygulama sunucusu başlı başına bir acil kod sistemi için tercih edilebilir. Mavi kod, pembe kod, beyaz kod, kırmızı kod başlatma ve sonlandırma, yapılan çağrıların detaylı raporlamalarını ZKR arayüz üzerinden indirebilme ve takip etme, uzak bağlantı ile değişiklik ve güncelleme yapabilme imkânı sunar.

Acil kod, telefon santrali sunucusu yönlendirilmesiyle dect telefonlarında veya pager çağrı cihazları ile kullanılabilir.

1-resim-1

Hastane Uygulama Sunucusu

Linux tabanlı, tam yedekli güvenilir yapısıyla sisteme bağlı tüm modüllerinin arıza takipleri ve bildirilmesini sağlar. Yangın algılama, Acil anons ve seslendirme, CCTV sistemleri, Kartlı geçiş, Aydınlatma otomasyonu, telefon santrali sistemlerine entegrasyona uyumlu, Hastane Bilgi Yönetim sistemlerine entegre olabilir çok fonksiyonlu bir sunucudur. Aynı zamanda sunucu ile yataklı servislerde bulunan kablolu ıp tabanlı Versatile ve Comfort, kablosuz hemşire çağrı sistemimiz Air Plus ürün gruplarının detaylı raporlamalarını ZKR hemşire çağrı arayüz ile kayıt altına alınmasını ve indirilmesine imkan sağlar.

Mavi Kod Ünitesi

Acil kod başlatmak için Kablolu IP tabanlı Versatile sistemimizde kullanılabilen önem arz eden noktalara acil kodun hızlı başlatılması için kullanılan bir ürünümüzdür.

Pager Çağrı Cihazı

Acil kod hastane sunucusuna bağlı olarak hastane içerisindeki yetkililerin ve sorumluların acil durumlarda hızlı müdahale etmeleri için kullanılan sesli ve titreşimli uyarısı olan, kolay okunabilen yazı karakterleri büyük, kullanışlı yapısı ile pager cihazları tercih edilir.

Kablosuz Aktarıcı

Acil kod sisteminde sahada görevli personelin veya acil durum ekibinin kullandığı pager cihazlarının sinyal gücünün kaybolmaması ve sahada stabil çalışmasını sağlamak için kullanılan sinyal gücünü arttıran kablosuz aktarıcılardır.