LHDC

Hochiki’nin analog ve konvansiyonel doğrusal ısı algılama kablosu (Linear Heat Detection Cable) tip ürünlerini inceleyiniz.

Hochiki (Linear Heat Detection Cable ) doğrusal algılama kablosu sistemi, standart algılama sistemlerinin uygulanamadığı, gerek çevresel koşulları sağlayamama, gerek engelleyici maliyetler sebebiyle yangının ve aşırı ısınmanın erken tespitini sağlamak için tasarlanmış kurulumu basit bir algılama sistemidir.

Doğrusal kablo algılama sistemleri Analog LHD bölgesel ve  resetlenebilir ,Dijital LHDC sabit sıcaklıklarda çalışır ve resetlenemez ayrıca algılama yapılan mesafeyi size kullanılan Locator Plus kontrol ünitesi sayesinde bildirir. Fiber optik LHDC uzun mesafelerde hızlı ve güvenilir bir algılama tespiti yapmaya uygun sistemlerdir.

ESP Protokol Uyumu

Hochiki ESP Adresli yangın sistemine tam entegrasyon ile maksimum esneklik sağlar.

Isı Algılama

Standart algılamaların mümkün olmadığı veya yetersiz kaldığı ortamlarda aşırı ısınmayı erken tespit etmek için tasarlanmış sistemlerdir.

Basit Kurulum

Bir çok ortam için esnekliği ve çok yönlülüğü sayesinde kurulumu ve uygulaması kolaydır.

Yüksek Hassasiyet

Özel olarak tasarlanmış ısı algılama kablo sayesinde yüksek hassasiyette sıcaklık algılaması yaparak alarmı tetikler.

Otopark Yangın Güvenliği

 Otoparklar genellikle yüksek hava akışlarına eğilimli ve egzos dumanları ile bir araya geldiğinde konvansiyonel duman dedektörleri için ciddi sorunlara neden olabilir. Bu tip koşullardan Doğrusal ısı algılama kablosu etkilenmez hatta nemli ve yüksek neme eğilimli ortamlardan da etkilenmez. Bundan dolayı doğrusal ısı algılama kablosu otopark gibi alanlarda kullanıma uygun ve sıklıkla tercih edilen bir sistem türüdür.

Geri Dönüşüm Tesislerinde

Son zamanlarda geri dönüşüm fabrikalarında dış faktörler veya ekipman arızalarından kaynaklı yangınlar sıklıkla olmaktadır. Bu olumsuz durumlar yanıcı atıkların yangını başlatmasına neden olabilir ve güvenilir, hızlı ve erken algılama tespiti yaparak ekipman zararı ve onarımı, tesise yeni ekipman alımı gibi yüksek maliyetlerden, en önemlisi üretimde kaybedilen zaman daha sonrasında yüksek maliyete sebep olacaktır. Bu tip maliyetlerden kaçınmak adına doğrusal yangın algılama kablosu ile tesis güvenliğinizi maksimum düzeyde sağlayabilirsiniz.

Konveyörlerde

Konveyör sistemlerinden genellikle dış etkenler ve ekipman arızası sebebiyle yangın riski çok yüksektir. Linear ısı algılama kablosu; konvansiyonel duman, ısı, beam dedektörlerinin bir konveyör mahfazasının / muhafazasının sulu, tozlu ve zorlu ortamlarında kullanılmasına uygun olmadığı için tercih edilir.

Kablo Muhafaza Tavaları

Kablo tavalarında meydana gelebilecek bir yangın bina yapılarında büyük hasara ve kesintilere sebebiyet verebilir. Hochiki’nin doğrusal ısı algılama kablosu kullanılarak yapıya veya herhangi bir cihaza zarar gelmeden yangın tespit edilebilir.

Tüneller Yangın Güvenliği

Tünelde artan hava akışı ve çevresel kirlilik nedeniyle, duman dedektörleri yanlış alarm verme eğilimi yüksektir. Bu tip tünel gibi alanlarda Hochiki Dijital doğrusal ısı algılama kablosu kullanarak yangın durumunu mesafesini Locator Plus kontrol ünitesinden görebilirsiniz.